Wie er menig uur heeft gesleten en genoten
heeft zich stond noch wijl ooit verdroten

Reserveer online of
via telefoon: +32 52 42 36 25

Privacybeleid Restaurant Den Boterhoek

BVBA Restaurant Den Boterhoek respecteert de privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring biedt u informatie aangaande de bescherming van uw persoonsgegevens door BVBA Restaurant Den Boterhoek

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de BVBA Restaurant Den Boterhoek.
De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te B-9260 Wichelen, Boterhoek 28, KBO nr. 877.265.723.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze horeca-activiteiten.
Hierbij worden volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt:

 • Identificatiegegevens ( vb naam, identiteitskaart, nationaliteit, geslacht, ip-adres)
 • contactgegevens ( vb post – en e-mail adres, telefoonnummer).
 • camerabeelden restaurant

De gegevens die BVBA Restaurant Den Boterhoek gebruikt, zijn gegevens die ons rechtstreeks zijn bezorgd of via openbare bronnen zijn verkregen.

 1. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

BVBA Restaurant Den Boterhoek gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om overeenkomsten uit te voeren
  • Op basis van het gerechtvaardigd belang.
  • op basis van de op de BVBA Restaurant Den Boterhoek rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheden en instellingen in uitvoering van een wettelijke verplichting, zoals o.m. geldende fiscale en sociale wetgeving, dan wel uitvoering van een rechterlijke beslissing. 
 1. Ontvangers van de persoonsgegevens

 Om de vermelde doeleinden te vervullen delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan:

 • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen;
 • Commerciële partners;
 • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals boekhouder, accountant, advocaat.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische ruimte.

BVBA Restaurant Den Boterhoek zal de in het kader van haar bedrijfsactiviteit verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

 1. Bewaringstermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet en regels, of langer wanneer dit operationeel vereist is, in kader van juridische claims en vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

De camerabeelden worden 60 dagen bewaard.

 1. Uw rechten en mogelijkheid tot klacht

Via het postadres: B-9260 Wichelen, Boterhoek 28 of via het e-mailadres: peter.boterhoek@gmail.com kunt u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en uw gegevens laten verbeteren, beperken of wissen.
Als u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit ( http://www.privacycommissie.be, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Openingsuren

ma, di, wo,
vrij & za :
Vanaf 17:00
do : gesloten
Zo
Feestdagen :
Vanaf 11:00

1 oktober tot 31 maart
Gesloten op woensdag en donderdag

1 april tot 30 september
Gesloten op donderdag

Den Boterhoek
Boterhoek 28
9260 Wichelen - België
Ligging
Tel.: +32 52 42 36 25
BTW BE 0877 265 723
Back to Top